KOLPA

ROBOTIC GRINDING

V podjetju Kolpa katero se ukvarja z izdelavo kopalniške opreme, so zaradi povečane količine dela  ter pomanjkanja delovne sile in težkih pogojev dela iskali rešitev za brušenje kopalnih kad.  Kopalne kadi je potrebno obrezati in pobrusiti. 

V podjetju Nopromat smo zasnovali rešitev z robotsko celico, v kateri se nahaja robot Fanuc. Robotska celica omogoča tudi avtomatsko menjavo orodja: 

  • ACF z zračno ekscentrično brusilko 
  • Motor z možnostjo avtomatske menjave stročnic s različnimi orodji za obrezovanje.  

ACF (active contact flange) je aktivni vmesnik, kateri omogoča, da pri brušenju ne prihaja do zabruskov, ter ohranja konstantno silo brušenja. Celica je sestavljena iz dveh kabin, kar omogoča, da lahko delavec vstavi kopalno kad v kabino 1, hkrati pa lahko robot obdeluje kopalno kad v kabini dve in obratno.  Kabini sta fizično ločeni z dvižnimi vrati. 

Kompletno celico krmilimo s Siemens-ovim krmilnikom. Z integracijo robota so v podjetju močno pohitrili proces brušenja ter zmanjšali stroške brusnega papirja, saj zaradi robotizacije in uporabe ACF-a ne prihaja do zabruskov kar posledično privede do uničenja brusnega papirja.

We have obtained subsidy for the operation “Digital Marketing Voucher”.

The investment – developing a website – is co-financed by the Republic of Slovenia and the EU European Regional Development Fund.