Robotika in robotizacija

Dotik dovršenosti

Aplikacije z roboti uporabljamo, ker si želimo hiter odzivni čas in točnost izdelave produkta. Želimo si tudi razbremeniti delavca in s tem rešiti težave, povezane s proizvodnjo zdravju škodljivih izdelkov in z nevarnimi delovnimi razmerami. To je pomemben korak v izboljševanju pogojev dela in zdravju zaposlenih.

KAJ OMOGOČAJO ROBOTI V INDUSTRIJI?

  • nemoteno delovanje proizvodnje
  • veliko natančnost proizvodov
  • krajši čas izdelave
  • samostojno delovanje, ob podpori ustrezne programske opreme
  • vključevanje v kompleksne proizvodne procese
  • konkurenčnost proizvodnje
  • večjo fleksibilnost
  • večji dobiček